Richard Siewert

โปรแกรมเมอร์ นักเขียน

ฉันหลงใหลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสนุกกับการทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ยังรักที่จะเขียนและอ่าน
Richard Siewert