Richard Siewert

Lập trình viên, nhà văn

Tôi đam mê công nghệ thông tin. Tôi có bằng cử nhân về kỹ thuật máy tính và thích làm việc với các công nghệ mới. Cũng thích viết và đọc.
Richard Siewert